Vad kan jag se i mitt månadschema?

January 29, 2024

Trycker du på "Månad" i dagens schema får du upp innevarande månad och kan växla fram och tillbaka till vilken månad du vill.

De färgade strecken under datumen representerar de pass du är bokad på.

Gröna bockar och röda kryss representerar tillgänglighet (bocken betyder att du är tillgänglig och krysset att du är upptagen).

Triangeln med utropstecknet betyder att du inte har tidrapporterat arbetspasset för den dagen.

Frågetecknet betyder att du har ett antal obesvarade jobberbjudanden den dagen. Siffran bredvid frågetecknet visar hur många.

mceclip0.png