Fakturaunderlag direkt till ditt faktureringsprogram

Med automatiska fakturaunderlag som sparas molnet missar du inget viktigt och kan även se fakturans status i programmet. Allt finns samlat på ett och samma ställe och kan integreras med ditt ekonomisystem. Timezynks skräddarsydda system anpassas efter ditt företag och passar alla branscher!

Schemaläggning

Förenklad administration
med automatiska underlag

Lägg in dina kundavtal och Timezynk skapar automatiskt korrekta fakturaunderlag utifrån de anställdas attesterade tidrapporter.

Timezynk samarbetar med
ditt ekonomisystem

Slipp manuellt extraarbete och spara pengar på förenklad fakturering och lönehantering.

Gratis inloggning
till din ekonomibyrå

Lägg till din ekonomibyrå som användare i Timezynk så kan de enkelt hämta allt underlag de behöver. Användarkonton för administratörer är gratis!

Timezynk är integrerat med Visma Administration, Visma Lön, Fortnox, Crona Lön och Hogia Lön. Slipp manuellt extraarbete och spara pengar på förenklad fakturering.

Kom igång med Timezynk
Starta ditt konto gratis!

Gratis för alltid för upp till 5 användare.
Vi hjälper dig anpassa systemet till din verksamhet.
Personlig utbildning av Timezynk.
Bättre samarbete och mindre administration.

 
Detta skapar en ny organisation med plats för flera användare. Vill du istället logga in på ditt egna konto, använd länken i menyn överst på sidan.

Faktureringsmall

Generera fakturor med utlägg, material och arbetad tid och skapa det bästa fakturaunderlaget. Småföretag behöver ett smidigt och enkelt faktureringsprogram som både är lättarbetat och webbaserat. Använd våra automatiska fakturaunderlag för att enkelt hålla koll på vem som ska betala vad. Genom att skapa precisa fakturaunderlag snabbt och effektivt blir alla inblandade parter nöjda. Du håller koll på dina kunder och personen som sköter ekonomin får ett enklare arbete.

Faktureringsunderlag – för bättre likviditet

Ett företag överlever på sina kunder och med det sagt är det oerhört viktigt att fakturorna kommer in och att faktureringsunderlaget stämmer. Med fakturaavtal anpassade för er verksamhet och era kunder är korrekta fakturaunderlag som sedan utgör grunden för bokföringen och redovisningen endast ett par knapptryck bort.

Lägg in era olika fakturaavtal och koppla till respektive kund. När tidrapporter kommer in kopplar systemet automatiskt dessa till rätt fakturaunderlag. På så sätt minskar risken att något glöms bort. Det ger bättre likviditet och ett bättre överblick över verksamheten.

Skapa fakturor, offerter, följesedlar m.m

Med en gratis mall för fakturaunderlag kan du utan krångel skapa fakturor, offerter och följesedlar. Timezynks automatiska faktureringsunderlag säkerställer underlag för tider, material och utlägg som gäller respektive kund. Allt för att underlätta din fakturering. Underlaget kan sedan skickas direkt till ditt ekonomisystem / faktureringsprogram. Du sparar sedan kopior på alla underlag.

Vad är fakturaunderlag

Ett fakturaunderlag är en specifikation på de olika artiklar, arbetade timmar och material som kunden ska faktureras för.

Hur länge ska fakturaunderlag sparas

All räkenskapsinformation ska sparas 7 år efter att kalenderåret är avslutat. Med fakturaunderlag som sköts i molnet missar du inget viktigt och kan även se fakturans status i programmet. Allt finns samlat på ett och samma ställe och kan integreras med ditt ekonomisystem.

Finns det mall för fakturaunderlag

Med en gratis mall för fakturaunderlag kan du utan krångel skapa fakturor, offerter och följesedlar. Timezynks automatiska faktureringsunderlag säkerställer underlag för tider, material och utlägg som gäller respektive kund.

Hur skapar man fakturaunderlag

Använd våra automatiska fakturaunderlag för att enkelt hålla koll på vem som ska betala vad. Med fakturaavtal anpassade för er verksamhet och era kunder är korrekta fakturaunderlag som sedan utgör grunden för bokföringen och redovisningen endast ett par knapptryck bort.

Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.