Enklare lönehantering med automatiska löneunderlag

Lägg in alla dina löneavtal så skapar Timezynk automatiskt korrekta löneunderlag utifrån de anställdas attesterade tidrapporter. Timezynk stöder flera standardformat och är integrerat med bland annat Visma Administration, Visma Lön, Fortnox, Crona Lön, Hogia Lön och Proløn.

Schemaläggning

Flexibelt med flera lönearter

Lön kan beräknas efter fler värden än arbetade timmar. Det gör det enkelt för dig att skapa egna löneartiklar.

Resor & traktamente

Låt personalen ange körda mil och timunderlag på tidrapporten. Systemet matchar tidrapporterna mot gällande avtal och skapar underlag till löne- och fakturasystemet.

Gratis inloggning
till din ekonomibyrå

Lägg till din ekonomibyrå som användare i Timezynk så kan de enkelt hämta allt underlag de behöver. Användarkonton för administratörer är gratis!

Stöd för kollektivavtal filtrerar tidrapporterna så att du och dina anställda inte behöver hålla reda på övertid, flextid mm.

Kom igång med Timezynk
Starta ditt konto gratis!

Gratis för alltid för upp till 5 användare.
Vi hjälper dig anpassa systemet till din verksamhet.
Personlig utbildning av Timezynk.
Bättre samarbete och mindre administration.

 
Detta skapar en ny organisation med plats för flera användare. Vill du istället logga in på ditt egna konto, använd länken i menyn överst på sidan.

Löneunderlag mall

Rätt underlag gör din lönehantering enklare. Tillsammans åstadkommer vi snabba förändringar genom att med rätt verktyg och underlag skicka det direkt in i löneprogrammet och ta fram rätt lön till samtliga medarbetare.

Löneavtal och tidrapportering ligger till grund för löneunderlaget. All tid- och lönedata förs smidigt och automatiskt in i löneunderlaget så att administrationen tar mindre tid. Vi skräddarsyr programmet så att det passar just din verksamhet.

Vad är löneunderlag?

Löneunderlag är mycket viktigt för att underlätta lönehanteringen och räkna ut varje medarbetares lön. Underlaget är summan av den kontanta ersättningen till de anställda. För att göra det korrekt behövs ett löneavtal och rätt information från frånvarorapporter, tidrapportering med mera.

All information som läggs in utgör grunden för löneunderlaget. Beräkna löneunderlag smidigt med vårt system så att all data direkt kan överföras och importeras i lönesystemet.  Har du ett fåmansföretag som gynnas av löneunderlagsregeln? Beräkna löneunderlaget på rätt sätt så får du en lägre beskattning.

Slipp krångel och misstag

Med automatiska löneunderlag och rätt funktion samt integrering av tidrapporter, frånvaro och schemaläggning får din verksamhet till perfekta lönefiler som ni kan bearbeta i alla lönesystem. Eftersom ni alla tillsammans kan stämpla ut och in i realtid, godkänna frånvarorapporter och lägga in arbetspass var som helst och när som helst, underlättar ni för varandra. Attesterade rapporter ligger till grund för lönerna. 

Vi anpassar även hela systemet till verksamheten, hur enkel eller komplex den än må vara. Allt är molnbaserat och kan användas på dator, via webbapp eller mobilapp. Det digitala systemet medför att risken för fel minskar avsevärt. Du får också en bra överblick över systemet varje dag. OBS! Tänk på att löneunderlag ska sparas i minst 7 år.

Vad innebär löneunderlag

Löneunderlag är mycket viktigt för att underlätta lönehanteringen och räkna ut varje medarbetares lön. Underlaget är summan av den kontanta ersättningen till de anställda. För att göra det korrekt behövs ett löneavtal och rätt information från frånvarorapporter, tidrapportering med mera. All information som läggs in utgör grunden för löneunderlaget. Beräkna löneunderlag smidigt med vårt system så att all data direkt kan överföras och importeras i lönesystemet.

Hur länge ska löneunderlag arkiveras

All räkenskapsinformation ska sparas 7 år efter att kalenderåret är avslutat. Med fakturaunderlag som sköts i molnet missar du inget viktigt och kan även se fakturans status i programmet. Allt finns samlat på ett och samma ställe och kan integreras med ditt ekonomisystem.

Hur beräknas löneunderlag

Löneavtal och tidrapportering ligger till grund för löneunderlaget. Med ett digitalt tidrapporteringssystemm förs all tid- och lönedata smidigt och automatiskt in i löneunderlaget så att administrationen tar mindre tid.

Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.