July 31, 2015
timezynk

I den senaste versionen av Timezynk kan du låta personalen lägga sina egna schema. Genom att ge användarna behörighet att boka sig själva hos vissa kunder, eller mot exempelvis vissa projekt, sparar du tid och ger mer kontroll över arbetet till de anställda.

Anställda bokar sig själva

Sedan första juli driver Timezynk ett pilotprojekt tillsammans med en kund där användarna lägger sina egna schema. Via mobilappen bokar personalen en tid i dialog med kunden. Detta sätt att arbeta passar särskilt bra för verksamheter där personalen har mycket kundkontakter. I detta fall rör det sig om en verksamhet som hyr ut personal för hushållsnära tjänster.

För de anställda innebär självbokningen en större flexibilitet och kontroll över sitt schema. Det gör det lättare för dem att planera sin tid och att balansera arbete och fritid. För företaget betyder det minskad administration och nöjdare personal. Fördelen för företagets kunder blir att de har en direkt dialog med de personer som sedan kommer och utför arbetet.

Andra verksamheter som kan ha nytta av självbokning är bemanningsföretag. Ett scenario är där anställda alltid hyrs ut till ett samma fåtal kunder. Även de som jobbar med personlig assistans, fastighets- eller trädgårdsskötsel skulle kunna boka in sig själva hos slutkunden.

För att slå på funktionen, gå till För att slå på funktionen, gå till Inställningar och välj  och välj Hantera roller. Markera alternativet . Markera alternativet Endast egna i funktionen  i funktionen Lägga schema.

Du vet väl att du kan Du vet väl att du kan testa Timezynk gratis i 14 dagar? Vi erbjuder också en gratis webdemo där vi via skärmdelning går igenom systemet tillsammans med dig. Ring oss på 040-475 473 eller skriv till ? Vi erbjuder också en gratis webdemo där vi via skärmdelning går igenom systemet tillsammans med dig. Ring oss på 040-475 473 eller skriv till support@timezynk.com så bokar vi en tid.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.