March 20, 2015
timezynk

Det finns olika uppfattningar om vad arbete är: en speciell plats där det utförs aktiviteter mellan vissa tider eller ett resultat som levereras oavsett när och var det utförs. Trots att fler än någonsin arbetar hemifrån räknas fortfarande tiden på kontoret högre, fastän inget säger att mer blir gjort där. Kanske tvärtom.

När arbetade du senast ostörd?

Du bedöms på närvaro istället för resultat

I en radiointervju i P1 pratar Calle Rosengren, forskare i arbetsvetenskap vid Lunds Universitet, om synen på arbete och tid. Vi använder fortfarande industriarbetets förhållande mellan tid, prestation och lön som måttstock. Då värderades arbetet efter närvaro och antalet producerade enheter. Frågan är hur arbete ska definieras när många så kallade kunskapsarbeten idag inte kan presentera konkreta bevis för vad som gjorts.

Du bedöms inte efter vad du gör på arbetet, utan efter om du är synlig på arbetsplatsen - gärna före och efter kontorstid. Calle Rosengren påpekar att närvarokulturen förmodligen är en konsekvens av att arbetsinsatser just blivit så svåra att överblicka och bedöma. Hans forskarkollega Mikael Ottosson kommenterar i en Du bedöms inte efter vad du gör på arbetet, utan efter om du är synlig på arbetsplatsen - gärna före och efter kontorstid. Calle Rosengren påpekar att närvarokulturen förmodligen är en konsekvens av att arbetsinsatser just blivit så svåra att överblicka och bedöma. Hans forskarkollega Mikael Ottosson kommenterar i en artikel i Arbetsliv att trots att många hanterar jobbmejl och liknande hemifrån har det inte gjort att vi är mindre på arbetet. Det är viktigare att synas sent på kvällen på kontoret än att leverera ett bra resultat.

Sitta av tiden känns meningslöst

Roland Paulsen, forskare i företagsekonomi vid Lunds Universitet, tycker att vi Roland Paulsen, forskare i företagsekonomi vid Lunds Universitet, tycker att vi jobbar för mycket i förhållande till behovet. Vi har blivit dubbelt så produktiva på 40 år och borde egentligen arbeta mindre. Istället skapas nya jobb för att fylla upp tiden. Jobb som inte alltid går att säga vad de ska vara till för. Har dessa meningslösa jobb gjort att vi maskar? Forskning visar att anställda lägger i snitt två timmar av arbetsdagen på aktiviteter som inte har något med arbetsuppgifterna att göra: fika, prata strunt med kollegor, ringa privata samtal och surfa runt på nätet.

Enligt Roland Paulsen är det vanligaste svaret på varför man Enligt Roland Paulsen är det vanligaste svaret på varför man slöar på jobbet att man inte tycker det är meningsfullt. För den som identifierar sig mycket med jobbet handlar det om att visa sig aktiv, trots att det kanske egentligen inte finns så mycket att göra. Det handlar ofta om jobb där det är svårt att kontrollera hur lång tid arbetsuppgifterna tar.

Arbete sker inte alltid på jobbet

En annan syn på varför det inte alltid blir så mycket gjort på jobbet kommer från En annan syn på varför det inte alltid blir så mycket gjort på jobbet kommer från Jason Fried, IT-entreprenör och talare på TED-konferensen 2010. Enligt honom föredrar de flesta att vara någon annanstans än på arbetsplatsen när de verkligen vill få något gjort. För att kunna åstadkomma något vettigt behöver du vara ifred för att kunna tänka, och det tar tid. Det räcker inte med en halvtimme, eller ens en timme i taget.

Många arbetsgivare tycker fortfarande att personalen ska vara på kontoret, eftersom de tror att det blir mindre gjort annars. Men saker som kan distrahera hemma och leda till avbrott i arbetet är något du själv väljer att göra och är inte sånt som är verkligen distraherande. På kontoret blir du ofrivilligt avbruten. Det är värre.

Många chefer oroar sig också för att de anställda pysslar med Facebook och Twitter på arbetstid, men det kan likställas med rökpauser. Ingen reagerar om du tar ett par 15-minuters rökpauser under dagen. Varför skulle lite privat webbsurfande spela så stor roll? Det är inte det som står i vägen för produktiviteten. Det är att ständigt bli avbruten av telefonsamtal, kollegor och möten. Och det tar tid att plocka upp tråden igen efter varje avbrott.

Vilken syn man än har på arbete och tid så borde det viktigaste ändå vara att åstadkomma något oavsett när och var det sker.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.