April 10, 2015
timezynk

Elektroniska passersystem registrerar när du kommer och går. Digitala stämpelklockor vet hur mycket du jobbar. Positioneringssystem håller reda på var du är och programvara i datorn spelar in vad du gör. Vi lämnar hela tiden elektroniska spår efter oss via gps, digitala passerkort, besökta webbsidor och e-post. Det finns många metoder som följer våra elektroniska fotspår, och som kan ses både som övervakning eller hjälpmedel, beroende på hur de används.

Du är ständigt övervakad

Övervakning eller hjälpmedel

Ingen av de moderna övervakningssystemen är enbart positiva eller negativa. Kan de avslöja brott och förebygga olyckor är det positivt. Fördelarna med tidsregistrering är flera; det är enkelt för dig att se hur många timmar du arbetat, du kan kontrollera att du får rätt lön, och se till att du inte jobbar för mycket. Det blir lättare för arbetsgivaren att betala ut rätt löner och att hålla koll på arbetade timmar så att inte arbetstidslagen överträds.

Nackdelarna är att arbetsgivaren ser exakt när du kommer och går, och var du är. Det kan uppfattas som integritetskränkande att känna sig ständigt övervakad. Resultatet kan bli att du tappar förtroendet för arbetsgivaren och inte känner dig lika lojal längre. Det gör i sin tur att du kanske inte är villig att prestera lika bra och till slut väljer att byta jobb.

Kontroll av anställda

En arbetsgivare som samlar in uppgifter om var anställda är eller hur många timmar de arbetat blir ansvarig för dessa personuppgifter och måste följa personuppgiftslagen, PuL. Enligt Datainspektionen måste anställda informeras om hur personuppgifter lagras och behandlas. Uppgifterna får inte användas till något annat än det som angetts från början. Kontroller får bara utföras om det finns ett tydligt syfte som väger tyngre än den anställdas integritet. Att logga anställdas olika digitala spår är särskilt integritetskänsligt. Arbetsgivaren har till exempel normalt sett inte rätt att ta del av privat e-post eller privata filer.

Det handlar om integritet

Den tekniska utvecklingen har gjort att det har blivit lättare att kontrollera och övervaka personalen, och det blir allt vanligare att arbetsgivarna gör det. I Sverige finns ingen lagstiftning kring personlig integritet i arbetslivet. Det har gjorts ett antal statliga utredningar, den senaste 2009, men de har inte lett någonvart. Istället finns flera olika lagar och förordningar som kameraövervakningslagen, PuL, brottsbalken m fl.

Vi har blivit så beroende och vana vid alla elektroniska verktyg att vi inte längre reflekterar över att allt vi gör kan spåras. Skyddet för den personliga integriteten på jobbet behöver stärkas. Under tiden är det enda vi kan göra att se till att vi inte blandar ihop arbetsrelaterade saker med privata. Om du har möjlighet så gör alla privata ärenden på din smartphone - men se till att den inte är uppkopplad på företagets wifi-nät!

Exempel på digital registrering

Digitala stämpelklockor

Det finns många exempel på digitala stämpelklockor där du stämplar in och ut via en smart mobil, surfplatta eller dator. Det finns många exempel på digitala stämpelklockor där du stämplar in och ut via en smart mobil, surfplatta eller dator. Nuba är ett företag som bland annat registrerar mobilens position så att arbetsgivaren kan se på en karta var personalen befinner sig när de stämplar in.

iBeacon

iBeacon är en positionstjänst från Apple för inomhusbruk och använder sig av blåtandsteknik. En fast mottagare registrerar din position i tre steg: långt bort (10 meter), nära (ett par meter) och direkt inpå (några centimeter). Med hjälp av iBeacons har iBeacon är en positionstjänst från Apple för inomhusbruk och använder sig av blåtandsteknik. En fast mottagare registrerar din position i tre steg: långt bort (10 meter), nära (ett par meter) och direkt inpå (några centimeter). Med hjälp av iBeacons har Liseberg i ett projekt bland annat registrerat hur länge människor stannar i parken, mätt kötiden för vissa attraktioner och gjort försök att korta köerna vid entrén.

Steelcase Inc

Företaget grundades redan 1912 och har sedan starten studerat hur människor arbetar. De vill skapa arbetsplatser som främjar produktivitet och kreativitet. Bland annat bygger de in sensorer i kontorsmöbler som kan mäta hur du sitter, hur ofta du reser dig, har möten och pratar med andra.

DeskTime

Detta är en programvara som registrerar hur mycket tid du spenderar på olika applikationer och webbsidor. Syftet är att se hur produktiva de anställda är. Det går att ställa in vilka appar och webbsidor som ska räknas som produktiva, oproduktiva och neutrala. Informationen presenteras sedan i tabeller och diagram.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.