August 7, 2015

För att förhindra att du säger upp dig från ett jobb innan du har ett nytt, kan du bli avstängd från a-kassan i drygt 10 veckor. Du får helt enkelt inte själv orsaka din egen arbetslöshet. Så om du vantrivs eller har en hopplös chef är det bara att bita ihop. Såvida du inte har giltiga skäl, och kan styrka dem. Det är inte svårt att gissa att avstängningsregeln är en av orsakerna till den tröga rörligheten på arbetsmarknaden.

A-kassan låser in dig på jobbet

Giltiga skäl

Det är inte alla som känner till regeln om avstängning från a-kassan. Den innebär att om du säger upp dig själv utan giltig anledning, innan du har ett nytt jobb, blir du avstängd i 45 dagar. Till det kommer den obligatoriska karensen på 7 dagar. Sammantaget betyder detta att du kan bli utan ersättning i drygt 10 veckor. Få har en buffert som kan täcka in ett inkomstbortfall under så lång tid. Dessutom faller vissa inkomstförsäkringar inte ut om du säger upp dig själv.

Personer som vantrivs gör sällan ett bra jobb och det uppstår en situation där både den anställde och arbetsgivaren är missnöjda, men ingen av dem kan avsluta anställningen. Arbetsgivaren på grund av turordningsreglerna och den anställde på grund av karensen i a-kassan. Detta när den anställde säkert hade fungerat mycket bättre på ett annat jobb och arbetsgivaren kanske hade kunnat hitta en annan person som trivdes bättre.

Vanliga orsaker till avstängning

Du får inte säga upp dig på grund av:

 • att du vantrivs,
 • att du tycker ledningen är dålig,
 • att du tycker att arbetsgivaren inte följer gällande regler,
 • privata skäl som inte har med arbetet att göra,
 • att du inte fått de arbetsuppgifter du vill ha eller blivit lovad,
 • att du inte fått den löneförhöjning du vill ha,
 • att du inte fått den befordran du vill ha,
 • sjukdom som inte orsakats av jobbet,
 • att du tycker att du är under- eller överkvalificerad.

Avstängningsdagar

Avstängningsdagar är dagar då du skulle ha fått ersättning eller dagar där du arbetat minst 3 timmar. Om du inte är registrerad hos Arbetsförmedlingen, är sjuk, har föräldrapenning eller av någon annan anledning inte kan arbeta skjuts avstängningsdagarna framåt. På så vis kan avstängningstiden variera, men när det har gått 112 dagar efter sista anställningsdagen upphör avstängningen, även om du har avstängningsdagar kvar.

Giltiga skäl

Du blir inte avstängd om du har giltiga skäl. Till dessa räknas:

 • du inte fått ut din lön,
 • du blir mobbad eller trakasserad på jobbet och inte kan bli omplacerad,
 • ditt arbete gjort att du blivit sjuk och du inte kunnat omplaceras,
 • arbetet flyttat så långt att du inte kan pendla och familjen inte kan flytta med,
 • dina deltidsdagar från arbetslöshetskassan tagit slut,
 • du flyttar för att din partner fått jobb på annan ort.

Även om du har giltiga skäl måste du kunna styrka dem med intyg eller andra skriftliga underlag.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.