August 17, 2015

Inom 20 år kommer hälften av jobben på den svenska arbetsmarknaden vara borta. Billiga digitala teknologier växer fram i rasande fart och efterfrågan på arbetskraft minskar. Den snabba utvecklingen har givit oss maskiner som hittills bara existerat i science fiction. Vi måste börja fundera allvarligt på hur vi ska förhålla oss till den nya verkligheten och hur rustar vi oss inför en framtid där vi ska existera sida vid sida med de nya smarta maskinerna.

En robot - snart på din plats

Digitala tidsåldern

I boken I boken The Second Machine Age beskriver Andrew McAfee och Erik Brynjolfsson framväxten och konsekvenserna av den digitala tidsåldern. Till skillnad från den första maskinåldern som gav oss outtröttlig muskelkraft via ångmaskinen, ger oss den andra maskinåldern enorm mental kraft via datorerna.

Orsakerna till att vi är i den andra maskinåldern är en exponentiell ökning av:

  1. datorkraft,
  2. mängden digitaliserad information,
  3. antalet billiga apparater som ständigt kommunicerar med varandra.

När siffrorna för den exponentiella ökningen dubblades var eller vartannat år i början av datorrevolutionen var resultaten visserligen imponerande, men fortfarande fattbara. Men nu när siffrorna är astronomiska ser vi genombrott där superdatorkraft blir tillgänglig för leksaker på bara några år, billigare och billigare sensorer ger prisvärda lösningar på tidigare omöjliga problem och science fiction blir verklighet.


Exponentiell utveckling och riskornen på schackbrädet

Den snabba ökningshastigheten vid exponentiell utveckling kan visas med det matematiska problemet riskornen på schackbrädet. Om du på ett schackbräde lägger ett riskorn på första rutan och därefter dubblar antalet för varje ruta, så att du på den andra rutan lägger 2, på tredje 4, på fjärde 8 osv, hur många riskorn kommer det att ligga på schackbrädet när du lagt ut riskorn på samtliga 64 rutor? Svaret är det ofattbara talet 18 triljoner. Enligt McAfee och Brynjolfsson befinner vi oss på den andra halvan av schackbrädet.

Överflödet kommer färre tillgodo

Digitala teknologier kan kopiera produkter och tjänster till en väldigt låg kostnad. Det skapar ett överflöd för samhället och rikedom för innovatörer, men minskar samtidigt efterfrågan på vissa typer av arbete. McAfee och Brynjolfsson pratar om överflöd å ena sidan och spridning å andra sidan, där spridning står för hur ojämnt detta överflöd har fördelats. Teknologi är en av de starkaste krafterna som orsakar en ökande spridning - mellan dem som har jobb och de som inte har det, mellan välutbildade arbetare och mindre kvalificerade, mellan superstjärnor som tjänar ofattbara summor och resten av oss.

Jobben som försvinner

2013 kom en uppmärksammad rapport från universitetet i Oxford där författarna Carl Frey och Michael A. Osborne går igenom 702 olika yrken på den amerikanska arbetsmarknaden för att se hur känsliga de är för datorisering. Under 2014 utförde Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, en liknande 2013 kom en uppmärksammad rapport från universitetet i Oxford där författarna Carl Frey och Michael A. Osborne går igenom 702 olika yrken på den amerikanska arbetsmarknaden för att se hur känsliga de är för datorisering. Under 2014 utförde Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, en liknande undersökning i Sverige. De kom fram till att femtiotre procent av dagens anställda i Sverige (mot 47% i USA) beräknas kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna. Det innebär att vartannat jobb automatiseras inom 20 år.

Enligt SSF har teknikutvecklingen i många länder lett till ett sämre arbetsläge för människor med kortare eller mindre efterfrågad utbildning. Frey och Osborne konstaterar att efterfrågan på arbete har fallit mest dramatiskt för rutinuppgifter, oavsett om de är intellektuella eller manuella. Det har i sin tur lett till en kollaps i efterfrågan på medelinkomstjobb, medan intellektuella ickerutinjobb (som finansanalytiker) och manuella ickerutinjobb (som frisör) har stått sig bättre. Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas.

Jobben som skapas

Allt är inte nattsvart. Många röster talar för att jobb också kommer att skapas, precis som under den första maskinåldern. Tidigare i år kom ytterligare en Allt är inte nattsvart. Många röster talar för att jobb också kommer att skapas, precis som under den första maskinåldern. Tidigare i år kom ytterligare en rapport från SSF, om de nya jobben som automatiseringen medför. Man spår att ökande inkomster också ökar efterfrågan på nya varor och tjänster. Digitalisering skapar dels jobb för att bygga och sköta digital teknik, dels tillkommer många jobb för att hantera de olika sorters varor och tjänster som digitaliseringen banar vägen för.

Inom nedanstående områden kan digitaliseringen öka efterfrågan på arbetskraft:

  1. För dem som tar fram den digitala tekniken, som systemerare, programmerare, ingenjörer och andra digitala konstruktörer.
  2. För dem som säljer digitaliserade tjänster eller produkter. Till exempel kan ett större utbud kräva fler som marknadsför, säljer, installerar och servar.
  3. För jobb som är en följd av inkomstökningar och lägre priser på varor och tjänster. Det kan vara turismrelaterade jobb, underhållning, säkerhetsrelaterade jobb och många tjänster som bygger på att tid är en mer trång resurs än pengar såsom hushållsnära tjänster och personliga tränare.

För att möta framtidens utmaningar vill SSF se en satsning på mer flexibla utbildningar, stöd till innovatörer och entreprenörer som startar de nya företagen, större rörlighet på arbetsmarknaden och lättnader för arbetsgivare som anställer.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.