July 11, 2022
matilda-pirri

Schemaläggning av anställda har förändrats mycket under åren, från penna och papper till AI-baserad teknik. Med den digitala transformationen som fortsätter att revolutionera branschen är frågan inte bara hur schemaläggning kommer att se ut i framtiden, utan också hur arbetsgivare och anställda kan dra nytta av det nu.

Framtidens schemaläggning - för bra för att vara sann?

Mobila verktyg dominerar branschen

Precis som anställda alltid har varit en viktig del av ett företag, så har schemaläggning också varit det. Innan stämpelklockan uppfanns i slutet av 1800-talet hade arbetsgivare använt penna och papper genom historien. När datorer kom omkring hundra år senare, möjliggjorde kalkylprogram att redigera, spara och dela scheman enkelt.

Idag dominerar mobila verktyg för schemaläggning av anställda branschen. Vissa är högutvecklade mjukvaror som tar hänsyn till faktorer som arbetsbelastning, väderförhållanden eller de anställdas arbetspreferenser. Förutom att de nya schemaläggningsverktygen gör det möjligt för arbetsgivare att vara mer transparenta och flexibla mot sina anställda, sparar det mycket tid och energi.

Varför är schemaläggning viktigt?

För anställda påverkar schemaläggning inte bara deras jobbsituation, utan också hela deras livssituation. Fortune Magazine rapporterar att deltidsanställda möter oförutsägbara scheman, vilket leder till ekonomisk osäkerhet, stress, ångest och dåligt välbefinnande. I praktiken innebär det ett ständigt förbryllande liv; göra planer med vänner, hitta barnomsorg eller boka tider för sjukvård.

Med bättre scheman kommer ekonomisk trygghet och allmän lycka. För arbetsgivare innebär detta en alltmer växande medarbetartillfredsställelse, som rapporteras vara en högsta prioritet för företag 2022. I osäkra tider måste arbetsgivare visa att de har sina anställdas bästa för ögonen, ofta när det gäller detaljer relaterade till dagligt ansvar, som t.ex. som schemaläggning.

Vilken roll kommer tekniken att ha?

När det gäller balansen mellan arbete och privatliv har anställda rätt att ha en röst och känna att de blir hörda. Ett enkelt sätt att göra detta är med en kombination av schemaläggning och modern teknik, såsom plattformar som effektiviserar schemaläggning, löneavstämning och tidsspårning. Det ger anställda makt och kontroll över sitt arbete och sparar tid och pengar för chefer - skapar win-win-upplevelser för alla.

Snart kommer artificiell intelligens att spela en stor roll i schemaläggningen. Sådana situationer kan till exempel vara när man hjälper arbetsgivare att förutse vilka timmar deras butik kommer att ha flest kunder under en storhelg, eller när vädret blir soligt och fler kunder drar sig till uteplatsen på ett café. Förväntningarna kommer att integreras i schemaläggningsplattformen, vilket gör det enkelt att placera rätt person i tjänst vid rätt tidpunkt.

Rörlighet skapar flexibilitet

När pandemin satte mobilitet på kartan har frågan om flexibilitet också dykt upp. För vissa arbetsgivare kan flexibla arbetsmönster göra det mer komplicerat att samordna anställdas scheman, men det är viktigt att komma ihåg att flexibilitet är avgörande för en glad arbetsstyrka.

Med rätt schemaläggning behöver rörlighet och flexibilitet inte vara ett problem. Istället är det viktigt att engagera medarbetarna i en tvåvägsdialog och lyssna på deras behov. Ett sätt att göra detta är att använda mjukvara för självschemaläggning eftersom den låter de anställda välja sina skift, göra ändringar, boka lediga dagar och kontrollera sina scheman på distans.

Nära framtid, avlägsen framtid

Även om förändringsprocessen kan kännas långsam växer stödet och medarbetarnas nöjdhet blir allt viktigare. Ämnet diskuterades i en Wall Street Journal Podcast, där det klargjordes att fler och fler arbetsgivare börjar ge sina anställda kontroll över sina scheman.

Vi går in i en miljö där arbetsgivare är mer uppmärksamma på att identifiera vad som gör medarbetarna nöjda. För de flesta företag innebär detta att ge medarbetarna mer flexibilitet och bättre förmåner – båda kan förbättras med rätt schemaläggning.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.