June 26, 2015
timezynk

Under 2013 arbetade vi 4,7 miljoner timmar övertid i veckan, enligt statistik från SCB. Det motsvarar 150 000 nya heltidsjobb, som skulle kunna sysselsätta var tredje arbetslös. Övertidsarbete ser heller inte ut att minska. Värst drabbade är tjänstemän och anställda inom vård och omsorg.

Miljontals timmar i övertid


Övertid i arbetstidslagen

Idag får anställda högst arbeta 200 timmar övertid per år om det finns särskilt behov, säger Arbetstidslagen. Arbetsgivaren kan utöver det komma överens med facket om ytterligare så kallad extra övertid för de anställda. Enligt Arbetstidslagen får extra övertid tas ut med max 150 timmar per år och anställd, om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. Arbetsgivaren kan dock inte ge mer allmän eller extra övertid än 48 timmar per arbetstagare under fyra veckor eller 50 timmar under en månad.

Enligt Enligt Vårdförbundet har det blivit vanligare att personalen slår larm om otillåten övertid. Tillägget i arbetstidslagen, som gör det möjligt för arbetsgivaren att ta ut extra övertid om det finns särskilda skäl, innebär att facket inte behöver tillfrågas i förväg. Enligt Janet Parmvi på Vårdförbundet har de sedan tillägget infördes knappt fått en enda förfrågan om att skriva kollektivavtal om utökad allmän övertid. Det är oklart om personalens larm betyder att övertiden ökar eller om det beror på att den pressade situationen inom vård och omsorg gör att personalen helt enkelt inte orkar arbeta mer.

Ingen att lämna över till

Tjänstemännen är en annan yrkesgrupp som ofta arbetar över. Enligt en Tjänstemännen är en annan yrkesgrupp som ofta arbetar över. Enligt en undersökning från Unionen är en förklaring den flytande gränsen mellan arbets- och privatlivet; arbetsdagen har ingen riktig början eller slut. En annan förklaring är att organisationerna är så slimmade och arbetsuppgifterna så individualiserade att det bara är den enskilde individen som kan utföra dem. Ofta är den personen specialist på sitt område och den enda som kan bedöma när en arbetsuppgift är klar. Är du ensam om en arbetsuppgift betyder det också att det kanske inte finns någon att lämna över till när arbetsbelastningen blir för hög eller om du måste vara borta från arbetsplatsen.

Gränslöshet skapar otydlighet

Det gränslösa arbetslivet har, enligt Unionen, även medfört att vad som förväntas i en arbetsprestation och vad en arbetsuppgift består av också har blivit mer otydligt. För att hantera otydligheten arbetar många mer, för säkerhets skull, eller ser till att vara tillgängliga utan att det egentligen finns krav på det. För att motverka detta måste ledningen skapa ett tydligt ramverk för personalen att agera inom. Frihet att bestämma när och var arbetet ska utföras ska dessutom bara ges till dem som har ett eget inflytande över arbetsuppgifterna. Annars riskerar även den friheten att leda till ett tvång att arbeta jämt.

Förlust att avtala bort övertidsersättning

Många tjänstemän som arbetar över har ingen övertidsersättning, utan har avtalat bort den till förmån för en extra semestervecka. Gör du det kan det hända att du förlorar mycket pengar. Om du tjänar 35 000 kronor och arbetar 100 timmars övertid på ett år är fem extra semesterdagar värda 9 450 kronor. Övertidsersättningen skulle istället ha gett dig 33 472 kronor. Att arbeta gratis utan ersättning kan dessutom motverka nyanställningar om arbetsgivaren vet att jobbet blir gjort ändå.

Räkna ut om du tjänar på att avtala bort din övertidsersättning på Unionens hemsida.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.