November 6, 2015
timezynk

Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggen ha en elektronisk personalliggare. Både den som bedriver byggverksamheten och byggets byggherre är skyldiga att se till att det finns en personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt.

Personalliggare införs i byggbranschen

Gäller byggverksamheter

De nya bestämmelserna gäller byggverksamhet som startar efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna tillämpas också på byggverksamhet som startat före årsskiftet om verksamheten kan antas pågå efter den 30 juni 2016.

Byggherren ska anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas, se till att det finns utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen och hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.

Sedan tidigare krävs personalliggare för verksamhet inom restaurang-, frisör- och tvätteribranschen.

Så fungerar det

En personalliggare kan föras både elektroniskt och manuellt. Den ska föras löpande och ha ditt företags namn och personnummer/organisationsnummer. För varje verksamhetsdag ska det finnas för- och efternamn samt personnummer på alla verksamma. Det ska också framgå vilka tider varje persons arbetspass börjar och slutar.

Du ska även föra in personal som är oavlönad (till exempel praktikanter eller släktingar) eller som kommer från ett bemanningsföretag. Personalliggaren ska sparas i två år efter beskattningsårets slut. Har du brutet eller förlängt räkenskapsår kan det betyda att du måste spara liggaren längre än tre år.

Skatteverket gör kontroller

Skatteverket gör ibland kontroller för att se att de som arbetar hos dig finns antecknade i personalliggaren. Personalliggaren ska finnas tillgänglig vid besöken. Om du inte själv är där ska det alltid det finnas någon annan som kan visa upp personalliggaren. Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som arbetar hos dig.

Om du inte har fört personalliggare får Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Kontrollavgiften är 10 000 kronor plus 2 000 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. Har du inte fört liggaren på rätt sätt, eller om den inte finns tillgänglig kan de också ta ut en avgift.

Timezynks digitala personalliggare

Till Timezynks stämpelklocka finns en personalliggare. Den uppfyller Skatteverkets krav på digitala liggare. Stämpelklockan är en tilläggsmodul som vi aktiverar åt dig om du vill.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.