October 16, 2015
timezynk

Arbetslivet ser annorlunda ut idag är för bara 10-20 år sedan. Här är några iakttagelser om hur det är att jobba på 2000-talet.

Så arbetar vi på 2000-talet

1. Vi arbetar mer övertid

Under 2013 arbetade vi 4,7 miljoner timmar övertid i veckan, enligt statistik från SCB. Det motsvarar 150 000 nya heltidsjobb, som skulle kunna sysselsätta var tredje arbetslös. Övertidsarbete ser heller inte ut att minska. Värst drabbade är tjänstemän och anställda inom vård och omsorg.

2. Vi arbetar längre upp i åldrarna

En krympande yngre befolkning ska försörja en äldre befolkning som växer. Det betyder att pensionspengarna inte kommer att räcka. Många äldre kommer att behöva arbeta längre än sin 65-årsdag. Men många äldre vill också fortsätta arbeta, eftersom de är friskare och piggare än pensionärerna var för bara 20 år sedan.

3. Arbetet har flyttat till städerna

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan tvärt om. Städernas betydelse ökar, mycket på grund av att det främst är där som den utbildade arbetskraften finns. Och den snabba datoriseringen av många jobb kräver utbildad arbetskraft.

4. Vi arbetar hemifrån

Ny teknik gör det möjligt att arbeta utan att behöva vara på kontoret. Genom att utnyttja möjligheten att arbeta hemifrån tycker många att det blivit enklare att sy ihop arbetsliv och privatliv. De flesta känner sig friare och upplever att de fått ett ökat inflytande över sina arbetstider.

5. Vi är ständigt tillgängliga

Med den digitala tekniken kan du vara nåbar dygnet runt, varifrån som helst. Nackdelen är att om du är ständigt tillgänglig kan du uppleva stress och drabbas av hälsoproblem. Orsaken till att vi blir sjuka är att vi utsätter oss för stress under lång tid utan någon chans till återhämtning.

6. Anställningsformerna varierar

Arbete är inte längre likställt med fast anställning. Många har så kallade visstidsanställningar eller projektanställningar som innebär att du har arbete under en begränsad period. Andra typer av anställningar är vikariat, säsongsarbete eller studentanställning.

7. Jobb i tjänstesektorn dominerar

Tjänstesektorn växer och industrisektorn krymper. Enligt tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega är 80 procent av alla nya företag i Sverige tjänsteföretag. Den privata tjänstesektorn svarar för hälften av Sveriges BNP, 65 procent av näringslivets förädlingsvärde och 45 procent av den totala sysselsättningen. Tre av fyra svenskar arbetar med någon form av tjänsteproduktion.

8. Vi är många som vobbar

Vobba - att jobba medan du vabbar (är hemma med sjukt barn), är vanligt. Enligt fackförbundet Unionen vobbar tre av fem tjänstemän. I dagens slimmade organisationer är arbetsbelastningen ofta hög och de flesta vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter, eller för att de inte har någon att lämna över sitt jobb till.

9. Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning

Om du stressar mycket under en lång tid, utan chans till återhämtning, kan du drabbas av utmattningssyndrom, i folkmun kallat utbrändhet. Det kännetecknas av en trötthet som det inte går att vila upp sig från. Uthålligheten påverkas, sömnsvårigheter är vanliga, precis som ökad känslighet för smärta och infektioner. Dessutom förekommer en nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress.

10. Digitala teknologier tar över många jobb

Inom 20 år beräknas hälften av jobben på den svenska arbetsmarknaden vara borta. Billiga digitala teknologier växer fram i rasande fart och efterfrågan på arbetskraft minskar. Teknikutvecklingen har lett till ett sämre arbetsläge för människor med kortare eller mindre efterfrågad utbildning. Efterfrågan på arbete har fallit mest dramatiskt för rutinuppgifter. Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.