March 18, 2016
timezynk

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag och sjukdomar som beror på arbetet har ökat med 70% i Sverige de senaste fem åren. Det är dags att sätta ner foten och göra något åt saken. Istället för att älta orsakerna till varför vi mår dåligt är det dags att fokusera på friskfaktorerna som gör att vi mår bra.Att må bra på jobbet handlar om den fysiska miljön, risker, organisering av arbetet, relationer med kollegor och personlig hälsa. Hur du mår på jobbet påverkas av psykisk och fysisk hälsa, jobbsäkerhet, arbetsorganisation, engagemang i arbetet, förmåner och lön.

Säg nej till stress på jobbet

Fler ska må bra

För att råda bot på den arbetsrelaterade ohälsan har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö, som börjar gälla den 31 mars. Förhoppningen är att minska antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar genom att arbetsgivarna börjar arbeta förebyggande med arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Organisatorisk arbetsmiljö innefattar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Social arbetsmiljö innefattar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Fokusera på friskfaktorerna

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har publicerat en rapport om riskfaktorer och friskfaktorer i arbetsmiljön. Friskfaktorerna, dvs vad det är som gör att vi mår bra på jobbet, har en förebyggande och främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnandet.

Friskfaktorer:

Ett gott ledarskap. Ett gott ledarskap innebär en chef som lyfter fram medarbetarna och ser till att de kan jobba och prestera bra. Chefen ska vara rättvis, stödjande, delegera befogenheter och sätta tydliga gränser.

Kontroll i arbetet. En hög kontroll över ditt eget arbete gör att du mår bra och blir tåligare i stressiga situationer.

Balans mellan arbete och fritid. Har du kontroll över din tid minskar stressen då du kan pussla ihop arbete och fritid så att det passar dig.

Rimlig arbetsbelastning. Du ska ha de resurser du behöver för att hinna med dina arbetsuppgifter.

Balans mellan arbetsinsats och belöning. Känner du att lönen är rättvis, och att du får uppskattning från chef och kollegor för ditt arbete, så mår du bättre.

Positivt socialt klimat. Du trivs där det finns prat och skratt och där alla kan uttrycka sina åsikter och bli tagna på allvar.

Möjlighet till medinflytande och fortbildning. Att kunna vara med och påverka beslut och att känna att det finns möjligheter att utvecklas och bli befordrad ökar trivseln.

Tydliga mål. Om du vet vart du ska är det lättare att hitta vägen dit.

Anställningstrygghet. Du mår bättre om du har en fast anställning, än om du kallas in per timme då och då när behov uppstår.

En bra fysisk arbetsmiljö. Ett ljust och trevligt kontor med möjlighet till både spontana möten och avskildhet gör dig nöjdare. Det gör även möjligheten till varierande arbetsställning och bekväma möbler.

Det här kan du göra

Det går inte att luta sig tillbaka och vänta på att arbetsgivaren ska fixa allt. Det finns mycket du också kan göra. Arbetsmiljötidningen Arbetsliv tipsar hur vi kan Det går inte att luta sig tillbaka och vänta på att arbetsgivaren ska fixa allt. Det finns mycket du också kan göra. Arbetsmiljötidningen Arbetsliv tipsar hur vi kan skapa bättre stämning på jobbet.

  • Sluta klaga. Tala hellre om vad du önskar än vad du avskyr. Det skapar en positiv stämning, är avväpnande och ett sätt att undvika att andra tvingas försvara sig.
  • Slopa skitsnacket. Visa istället uppskattning för kollegornas arbete genom beröm eller goda råd.
  • Säg ifrån om du känner dig orättvist behandlad. Även om det är jobbigt i början kommer du må bättre på sikt.
  • Se bra exempel. Om endast ett av fem projekt är framgångsrikt, så ägna tid och kraft åt att analysera det lyckade och bortse från de misslyckade.
  • Visa att du bryr dig. Se dina kolleger, hälsa på morgonen, våga fråga hur det går och lyssna när någon vill berätta något viktigt.
  • Ha roligt. Humor är en bra grund till kreativitet och ett utmärkt vapen mot stress och utbrändhet.
  • Ge konstruktiv kritik. Det är lättare att finna sig i råd än kritik, enklare att acceptera förslag än råd och lättare att ta till sig önskemål än förslag.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.