December 4, 2015
timezynk

Idag är det viktigt att erbjuda en inspirerande arbetsmiljö för att attrahera medarbetare. Människor som mår bra på arbetsplatsen har lägre sjukfrånvaro och är nöjdare. Vilket sorts kontor som passar din arbetsplats bäst beror på vilket arbete som ska utföras där. Det är många gånger bra att ha olika sorters arbetsplatser på ett kontor, för att tillgodose medarbetarnas behov av både koncentration och spontana möten.

Sätta någon på (rätt) plats

Arbetsplatsen ska inspirera

Fastighetsbolaget Vasakronan har lång och bred erfarenhet av att utforma kontor. Utifrån deras sätt att se är lokaler verktyg för att förändra, påverka och inspirera. Den fysiska miljön har betydelse för allt ifrån ledarskap till arbetssätt. Därför är det viktigt att anpassa arbetsplatsen till vad arbetet kräver i form av fokus och kreativitet.

Arbetsplatsen är känsloladdad. För många handlar det om en hemvist, eller till och med revir, menar rådgivare på Vasakronan. Det gäller att ge medarbetarna möjlighet att påverka sin omgivning. Ett sätt att tillmötesgå detta är att kombinera olika typer av arbetsplatser inom ett kontor.

Olika kontorstyper

 1. Enskilda kontorsrum: 1 person.
 2. Delat kontor: 2 till 3 personer.
 3. Små öppna kontorslandskap: 4 till 9 personer.
 4. Medelstora öppna kontorslandskap: 10 till 24 personer.
 5. Stora öppna kontorslandskap: Fler än 24 personer).
 6. Flexkontor: inga personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontor, hög grad av självständigt arbete.
 7. Kombikontor: personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontor, hög grad av grupparbete.

Vänliga störs mest

En avhandling från Stressforskningsinstituet vid Stockholms Universitet har undersökt hur kontorets miljö påverkar hur vi presterar på jobbet. Minst negativ påverkan upplever den som har ett eget rum, men minnesförmågan är sämre. Det verkar som att personer i enskilda rum påverkas mer av störningar.

Ju större ett kontorslandskap är, desto mer stress upplever personalen. Däremot är minnesförmågan för personer i små eller medelstora kontorslandskap bättre. Det kan förklaras med att dessa personer har utvecklat strategier för att kunna koncentrera sig trots störningar.

Vänliga personer störs mer i kontorslandskap vilket skulle kunna förklaras med att där krävs att man står på sig, är tydlig med att uttrycka sina behov och ta hänsyn till sig själv.

De i eget rum är nöjdast

Christina Bodin Danielsson är arkitet och kontorsforskare. Hon har undersökt olika kontorsmiljöer och hur nöjda personerna som jobbar där är. Enligt hennes undersökningar är de som har eget rum väldigt nöjda. Däremot är de som sitter i kontorslandskap generellt sett nöjdare med ledarskapet, förmodligen för att ledaren är mer synlig. Det verkar som om de flesta faktiskt vill ha eget rum. Manpower har i sin undersökning Work Life Rapport frågat 3000 personer var de helst vill jobba och 52 procent svarade “i eget rum på kontoret”.

Du blir sjukare i kontorslandskap

En dansk undersökning publicerad i Scandinavian Journal of Work, Environment & Health har tittat på sjukfrånvaro relaterad till olika kontorstyper. Jämfört med personer i eget rum hade de som satt två personer i ett rum i genomsnitt 50 procent fler sjukdagar. De som satt i rum med 3-6 personer hade i genomsnitt 36 procent fler sjukdagar och de som satt i öppna kontorslandskap med minst 6 personer hade i genomsnitt 62 procent fler sjukdagar.

Sannolika orsaker till undersökningens resultat är att de som sitter i delade eller öppna kontor i högre utsträckning utsätts för höga ljudnivåer och sämre ventilation. Personer i delade eller öppna kontor utsätts också troligen oftare för virus. Skillnader i psykosocial arbetsmiljö, till exempel möjligheten till avskildhet, blir också ett stort problem i kontorlandskap.

Arbetsmiljöupplysningen.se har tips för hur du kan utforma ditt kontorslandskap:

 • Det är viktigt att både utforma det öppna kontoret och sätta upp regler så att medarbetare inte ska störas av ljud och rörelser.
 • Hög ljudnivå och buller kan undvikas med ljuddämpande material som textilier, plattor och möbler.
 • Det bör finnas särskilda tysta rum dit medarbetarna kan gå när de behöver arbeta ostört, koncentrera sig extra mycket eller när de ska göra saker som kan tänkas störa andra i det öppna kontoret.
 • Ha regler för kontorslandskap som handlar om hur man får avbryta de som arbetar, hur man ska använda telefonen, om man får äta vid skrivbordet och var diskussioner får ske i kontoret.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.