April 24, 2015
timezynk

Från och med 1 juli 2014 nästan fördubblades gränsen för direktupphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Det gör det lättare för fler företag att lägga anbud på varor och tjänster i den offentliga sektorn. De flesta schemaprogram ligger i molnet och har prismodeller som bygger på abonnemang, vilket innebär att även med många användare hamnar årspriset ändå gott och väl under den nya gränsen för direktupphandling.

Schemaprogram under radarn för offentlig upphandling

Skillnad mellan offentlig upphandling och direktupphandling

Vid en offentlig upphandling annonserar myndigheten oftast om att de vill upphandla. Intresserade leverantörer får ett detaljerat underlag med frågor och krav de ska uppfylla. Leverantörerna lämnar in anbud som myndigheten utvärderar och sedan väljer vem som får affären. Vid en direktupphandling däremot finns inga krav på anbud i en viss form. Det kan ske genom köp över disk eller genom att ta i offerter från olika leverantörer.

De nya reglerna för direktupphandling:

  • Beloppsgränsen höjs från 271 000 kronor till 505 000 kronor för direktupphandling enligt LOU.
  • Beloppsgränsen höjs från 271 000 kronor till 939 000 kronor för direktupphandling enligt LUF/LUFS (upphandlingsreglerna för vatten, energi, transport och post).
  • Överstiger upphandlingens värde 100 000 kronor ska myndigheterna anteckna skälen till att de gör direktupphandling och även annat av betydelse.
  • Myndigheterna ska anta riktlinjer för sin hantering av direktupphandlingar.

Källa: Konkurrensverket

Fritt fram att köpa schemaprogram

Många programvaror i molnet har en prismodell på års- eller månadsbas med en administrativ grundkostnad och en kostnad per användare. Ibland kan du välja mellan olika paket som ger dig olika mycket funktionalitet. Genom att binda dig för en längre period och/eller betala i förskott kan du ofta få förmånliga rabatter.

Timezynks prismodell bygger på ett löpande abonnemang eller abonnemang med förskottsbetalning i 3, 6 eller 12 månader. Grundpriset för löpande abonnemang är 495 kr och 69 kr per användare. Vill du binda dig för en längre period kan du få 5, 10 eller 15% rabatt. För 10 användare med löpande abonnemang blir det 1 185 kr per månad. Med förskottsbetalning för 10 användare kan du spara upp till 2 133 kr per år. För fler än 100 användare finns även mängdrabatter.

Även större verksamheter inom offentliga sektorn kan utan problem upphandla schemaprogram med abonnemangsmodell. Med priser liknande Timezynks hamnar en organisation med 500 anställda med god marginal under gränsen för direktupphandling på årsbasis.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.