July 6, 2023

För vd Ken Engström är det kommunikationen och användarna som är det viktigaste i Timezynk. Här berättar han om sina tio år på företaget, funktionerna som särskiljer och hur han ser på att implementera AI i schemaläggningsverktyget.

Timezynks vd Ken Engström: “Utan användare som får en bättre work-life-balance är det meningslöst att trycka ut fler funktioner”

Sin första dag på Timezynk gjorde Ken Engström redan för tio år sedan. Då arbetade han deltid i supporten medan han pluggade affärssystem på Malmö Högskola. I samband med att han tog examen blev tjänsten som säljchef på Timezynk öppen – en roll som Ken fick och sedan hade i flera år. 

– När jag började på Timezynk hade vi bara en kund. Det var ungefär då vi började utveckla vårt eget schemaläggningssystem istället för att använda tredjepartslösningar, för vi märkte att det blev smidigare för kunderna. Idag har vi 250 kunder. Det är väldigt kul med tanke på att vi har en svenskutvecklad mjukvara från Malmö, säger Ken. 

Schemaläggning en slags kommunikation

Sedan årsskiftet är Ken Timezynks nya vd. Även om samtliga anställda arbetar på distans är teamkänslan på företaget stark och nyligen blev man också certifierad som en “Great Place To Work”. 

– Jag uppskattar verkligen mina kollegor och deras insatser, de är väldigt viktiga. Vi tar hand om varandra så att vi kan ta hand om kunderna, säger Ken. 

För Ken är det tydligt vad som är det viktigaste fokuset i utvecklingen av produkten: den mänskliga kontakten och kommunikation. När man kontaktar Timezynk ska man få prata med en människa. 

– Många ser supporten som en kostnad, men vi ser den som en tillgång. Att få hjälp av en riktig person är väldigt värdefullt, säger Ken. 

Även i utvecklingen av själva verktyget är det kommunikationen mellan användarna som är högsta prioritet.

– Det viktigaste som finns är för oss användarna. Exakt vilka knappar som finns i systemet är inte det som spelar roll egentligen – utan användare som får en bättre work-life-balance är det meningslöst att trycka ut fler funktioner. Rapportering, tillgänglighet och schemaläggning är enligt oss en kommunikationskanal, menar Ken.

En viktig funktion för att underlätta just kommunikationen mellan de som schemalägger är att man i Timezynk kan arbeta i realtid. Enligt Ken är det en av detaljerna som särskiljer tjänsten från konkurrenter. 

– Om man sitter två eller tre kollegor och gör ändringar i schemat samtidigt är det viktigt att man ser samma saker hela tiden. Att sidan alltid ska ändras live är något vi har arbetat på i flera år och idag har vi realtid som struktur, säger Ken.

Is i magen med AI-utvecklingen

När marknaden för personaladministration fortsätter att utvecklas är det viktigt att vara på tå och hela tiden utveckla verktyget i takt med att tekniken går framåt. Enligt Ken är det dock viktigt att Timezynk inte hoppar på AI-tåget för snabbt.

– Vi måste vara försiktiga. För oss som arbetar mot människor och personuppgifter är det inte lika lätt att bara slänga in artificiell intelligens, säger han och fortsätter: 

– Men i framtiden kommer vi definitivt arbeta med AI för att underlätta för personal och arbetsledare. Då är det viktigt att de bitarna blir något som inte bara hjälper chefen utan användarna också. Om ett eller två år ska roboten kunna lägga åtminstone några pass – det blir väldigt spännande. 

– Och om tio år, var är Timezynk då?

– Med tanke på att vi har vuxit ungefär 25 procent per år sedan starten borde vi vara minst 50 anställda och ha 5000 kunder. I takt med det kan vi också erbjuda bättre utveckling och bättre verktyg. Ju fler resurser som finns på plats desto roligare kan man göra det. 

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.