February 13, 2019
timezynk

Att människor är stressade på grund av arbetet är tyvärr vanligt. Ofta beror arbetsrelaterad stress på att arbetsschemat påverkar privatlivet negativt. Sociala funktioner och den personliga hälsan blir lidande. Men det går att minska stressen med en genomtänkt schemaläggning.När det går att kombinera företagets krav med de anställdas önskemål och ge dem en bra balans mellan arbete och fritid, kan schemat kallas hälsosamt. Resultatet är bland annat nöjdare personal, minskad personalomsättning och lönsammare verksamhet. Men hur ska du göra, rent praktiskt?

Minska stressen med ett hälsosamt schema

Vad säger forskningen?

Enligt forskningsrapporten Enligt forskningsrapporten Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?, kan du skapa ett så bra arbetsschema som möjligt genom att:

  1. ge stort inflytande på arbetstiden
  2. ha lång framförhållning, minst 2 veckor, för nytt schema
  3. ge tillräcklig dygnsvila: minst 11 timmar
  4. inte ha delade arbetspass
  5. ha få arbetspass i rad: max 5 dagar
  6. ha korta arbetspass: 8 timmar
  7. inte ha varierande starttider

Det går inte alltid att uppfylla alla punkter i listan. Verksamheten och omständigheter kan kräva undantag, men följ riktlinjerna så nära det går och chansen är stor att du kan lägga ett bättre och hälsosammare schema.

Ge inflytande över schemaläggningen

Det finns inget schema som passar alla. Men det går att komma en bra bit på väg. En liten förändring som kan göra stor skillnad är att låta personalen rapportera in sitt önskeschema. Det ger dem bättre kontroll över sina liv och gör det lättare för schemaläggaren att välja rätt person till arbetspasset när förändringar behöver göras. Det gäller bara att vara medveten om att när personalen får lämna önskemål om när de ska jobba finns risken att de får förhoppningar om arbetstider som inte alltid kan uppfyllas.

De positiva effekterna väger dock tyngre. Chansen att få sitt önskeschema, eller så nära det går, skapar nöjdare medarbetare. Med detta minskar både stressen och sjukfrånvaron. Det tjänar både verksamheten och de anställda på.

Om du vill veta mer om hur du kan organisera din schemaläggning, läs vår guide Om du vill veta mer om hur du kan organisera din schemaläggning, läs vår guide 6 steg till effektiv schemaläggning.

 Testa gratis!

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.