March 14, 2022
matilda-pirri

Under 2015 definierade FN 17 Global Sustainable Development Goals – formellt kallade Agenda 2030. Varje mål tar upp olika sociala och ekonomiska utvecklingsfrågor på global skala, och varje mål har sina egna relaterade mål. Timezynk stödjer FN:s hållbara utvecklingsmål och har särskilt prioriterat 3 mål där vår verksamhet kan påverka och bidra mest. Alla samhällssektorer, inklusive företag, uppmuntras att arbeta och samarbeta mot dessa viktiga mål.

Hur Timezynk bidrar till Agenda 2030

Mål 3 – Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Arbetsrelaterad stress kan ofta vara ett resultat av att vi känner att vi inte har tillräckligt med kontroll över vår egen tid, schema och jobbrelaterade beslut. När vi känner oss mer i kontroll över vår egen arbetssituation minskar vår stressnivå.

På Timezynk har vi därför gjort det till vår prioritet att minska mängden arbetsrelaterad stress, genom att fokusera på både personalens och schemaläggningsansvariges behov. Nedan kommer vi att lista några av funktionerna i vår programvara för schemaläggning och personalhantering som ökar personalens eget inflytande över deras schema och underlättar samarbetet mellan dem och chefen:

  • Tillgänglighet. Personalen rapporterar när de är tillgängliga för att ta skift. Som chef kan du ta hänsyn till deras tillgänglighet vid schemaläggning.
  • Förfrågningar. När det är ett skift som behöver fyllas snabbt kan chefer enkelt skicka förfrågningar med en förfrågan till utvald kvalificerad personal och få svar på bara några minuter.
  • Öppna pass. Skiften är öppna och kan göras tillgängliga för all kvalificerad personal, vilket vi tror ökar transparensen för alla.
  • Rullande schema. Chefer kan effektivisera schemaläggningen genom schemaläggningsmallar och rulla ut dem under en önskad tidsperiod. Detta ger både personal och chefer en god överblick.
  • Smidig kommunikation. Personalen kan enkelt komma åt sitt schema när de är på språng. Detta gör att de kan hålla kontakten med chefer och kollegor, svara på passörfrågningar och få aviseringar tack vare mobilappen.

Mål 3.3 – bekämpa infektionssjukdomar.
Timezynk är ett schemaläggningssystem som arbetar i molnet och ger realtidsinsikter om personalens planering och tillgänglighet, vilket förenklar planering och hantering av frånvaro. Eftersom alla uppdateringar sker live kan chefer arbeta hemifrån men ändå ha full insyn.

Mål 8 – Främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och anständigt arbete för alla

8.4 Förbättra global resurseffektivitet i konsumtion och produktion

8.5 Uppnå full och produktiv anställning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Med traditionella planeringsverktyg – som ofta är baserade på Excel – kan det vara svårt att hålla scheman tydliga och minimera fel, speciellt om saker och ting förändras hela tiden. Timezynk gör arbetskraftshantering enklare för företag och ser till att de kan följa gällande arbetsföreskrifter och lagar.

Ett sätt som vi bidrar till detta är med våra automatiska fakturaunderlag. När en tidrapport läggs in i systemet länkar Timezynk automatiskt dessa till rätt fakturaunderlag. På så sätt minimerar vi risken för att något glöms bort, ger bättre överblick över verksamheten och säkerställer ekonomisk tillväxt.

Arbetstidsscheman ger en enkel överblick över hur mycket varje person ska arbeta enligt sina avtal och hur många pass de har schemalagt just nu. Systemet visar tydligt om en persons schema är över- eller underbokat och underlättar planering.

Med automatiska löneunderlag kan våra kunder säkra en korrekt lön för alla sina anställda. När våra kunder lägger in gällande kollektivavtal i Timezynk kommer systemet automatiskt att räkna ut den anställdes lön för dem, vilket också hjälper till att minimera eventuella misstag.

Våra tidigare nämnda schemaläggningsfunktioner Tillgänglighet, Öppna pass och Förfrågningar samt vårt system för personalliggare förenklar administrationen och minimerar risken för fel i schemaläggningen.

Realtidsuppdateringar och möjligheten att logga alla ändringar och vem som har gjort dem ökar transparensen och förhindrar eventuell felaktig information.

Med vår gratisversion erbjuder vi företag ett verktyg som kan hjälpa dem att växa sin verksamhet. Detta bidrar till hållbar tillväxt för små företag.

Mål 10 – Minska ojämlikheten inom och mellan länder

10.1 Minska inkomstskillnaderna

10.2 Bidra till social, ekonomisk och politisk integration

10.3 Säkra lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

Vi tror starkt på att stödja mångfald på arbetsplatsen och ge alla lika möjligheter, och följande områden är exempel på hur vi bidrar till målen:

Minska partiskhet vid rekrytering. I vår egen rekryteringsprocess minimerar vi vår risk för partiskhet och diskriminering på grund av såväl kön som ålder, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och identitet.

När vi får en ansökan gör vi vår primära bedömning utifrån kandidatens tidigare erfarenheter och kompetens och tar bort all annan information som vi anser vara onödig. Till exempel vet vi inte namnet, åldern eller könet på kandidaten innan vi träffade dem personligen. Detta gör att vi kan vara mer objektiva i urvals- och bedömningsfasen av rekryteringsprocessen.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.